הוראות בטיחות למטען

charger
הורדה

הסבר כללי על חלקי הקוואקי

תונה עם הסבר חלקים
הורדה

הוראות שימוש

תונה עם הסבר חלקים
הורדה

כתב אחריות

הורדה